Maand februari 2022

Subsidie herstel Maasheggen

Financiële bijdrage voor herstel Maasheggen

Afgelopen maand is gemeente Land van Cuijk gestart met de restauratie van meidoornheggen en (knot)bomen langs wegen in het Maasheggengebied. Voor dit project heeft Brabants Landschap eind vorig jaar een bijdrage ontvangen van € 38.000 van het Dinamo Fonds. Een zeer…