Subsidie herstel Maasheggen

Afgelopen maand is gemeente Land van Cuijk gestart met de restauratie van meidoornheggen en (knot)bomen langs wegen in het Maasheggengebied. Voor dit project heeft Brabants Landschap eind vorig jaar een bijdrage ontvangen van € 38.000 van het Dinamo Fonds. Een zeer welkome bijdrage voor het project Herstelplan Maasheggen dat eerder door de voormalige gemeente Boxmeer al in gang is gezet.