GFT-inzameling verandert

Inzameling GFT tot 1 december wekelijks

Tot 1 december 2022 wordt het groente-, fruit- en tuinafval (GFT) in de gemeente Land van Cuijk nog wekelijks opgehaald. Dit wordt net als in de zomermaanden iedere week gedaan. 

Wat betekent dit?

  • De groene container voor GFT wordt elke week geleegd. 
  • De frequentie van het inzamelen van het Plastic, Blik en Drankkartons blijft hetzelfde, eens in de  twee weken. 
  • De frequentie van het inzamelen van het restafval (blauwe tariefzak) blijft hetzelfde, eens in de vier weken.   
  • Hebt u een afvalkalender gedownload van onze website dan is die niet meer geldig. De nieuwe kalender is te downloaden via www.gemeentelandvancuijk.nl/afvalkalender.    
  • Blijf de gemeentelijke informatiekanalen (de gemeentepagina maar ook onze website en social media) in de gaten houden voor wijzigingen bij de afvalinzameling. 

Tip. Download DeAfvalapp 
DeAfvalApp bevat de inzameldagen, informatie over de verschillende afvalsoorten, adressen van milieustraten en telefoonnummers. Als u uw postcode en huisnummer invoert, krijgt u de afvalkalender van uw buurt of wijk. U kunt ook de inzameldagen koppelen aan uw agenda op uw smartphone of tablet en ervoor kiezen de avond of ochtend ervoor een herinnering (notificatie) te krijgen. Met push-berichten kunnen we u via de app ook snel bereiken bij bijzonderheden op het gebied van de afvalinzameling. DeAfvalApp is gratis. Download hem via de AppStore of Google Play Store onder DeAfvalApp.

DeAfvalApp kunt u ook raadplegen via www.deafvalapp.nl