Tag vorstendom

Bio open dagen estafette | Groeningen

Binnen de gemeente Land van Cuijk hebben een aantal biologische bedrijven het initiatief genomen om een estafette open dag te organiseren met de volgende doelen: Versterken van de biologische keten in het Land van Cuijk. Consumenten wonende in Land van…

Bio open dagen estafette | Mill

Binnen de gemeente Land van Cuijk hebben een aantal biologische bedrijven het initiatief genomen om een estafette open dag te organiseren met de volgende doelen: Versterken van de biologische keten in het Land van Cuijk. Consumenten wonende in Land van…

Bio open dagen estafette | Oploo

Binnen de gemeente Land van Cuijk hebben een aantal biologische bedrijven het initiatief genomen om een estafette open dag te organiseren met de volgende doelen: Versterken van de biologische keten in het Land van Cuijk. Consumenten wonende in Land van…

Besloten bijeenkomst Woonvisie

De Gemeente Land van Cuijk stelt dit jaar haar nieuwe woonvisie op. Dat doen ze samen met alle belangrijke organisaties die betrokken zijn bij het woonbeleid, zo ook met vertegenwoordigers uit de kernen. Daarom gaan wij als wijkraad Cuijk centrum…

Informatieavond Verdihuis

Verdihuis in Vorstendom Cuijk - bron Gelderlander

Op woensdag 31 mei organiseert het Verdihuis een informatieavond voor omwonenden van het gebouw aan het Vorstendom. Omwonenden hebben de laatste maanden gezien hoe het verouderde seniorencomplex aan de Vorstendom in Cuijk meer en meer leeg kwam te staan. De…