De Wijkraad - Wijkraad Cuijk centrum

De Wijkraad Cuijk-Centrum

De wijkraad Cuijk Centrum is een stichting met als doel om de leefbaarheid in het centrum van Cuijk te verhogen. Denk hierbij aan aandacht voor groenstroken, speelplekken, verlichting, verkeersveiligheid. Kortom de openbare ruimte. Maar ook volgen we grote bouwprojecten en hebben we aandacht voor jeugd- en ouderenwelzijn in de wijk.

Alle leden maken deel uit van het bestuur. De bestuursleden zijn lid voor onbeperkte tijd. Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, secretaris en penningmeester. Verder is er een vicevoorzitter, indien beschikbaar een notulist en een onbeperkt aantal leden. Bij het zoeken naar nieuwe leden gaat de voorkeur uit naar een kandidaat die het beste past in het geografische spreidingsplaatje van de leden over onze wijk.

De Wijkraad ontvangt jaarlijks een bijdrage van de gemeente Cuijk. Daarvoor levert de Wijkraad als verantwoording een jaarverslag aan waarin beknopt de activiteiten en participaties van de Wijkraad staan beschreven. Wij vergaderen acht keer per jaar in ’t Fort aan de Cantheelen.

Meer informatie over de wijkraad
Nieuwsgierig naar meer informatie over de wijkraad en wat ze allemaal doen? Bekijk de laatste nieuwsbrief hier. 

Samenvatting vergadering 20 november 2023
Wil je meer weten over welke onderwerpen wij vergaderen? 
Lees dan hier de samenvatting van de vergadering van 20 november 2023.

Kom ook bij de wijkraad
De gemeente Land van Cuijk is groter geworden door de fusie van vijf gemeenten. We hebben een nieuwe burgemeester: Marieke Moorman. Zij volgt Wim Hillenaar op die 11 jaar lang onze burgemeester is geweest. De gemeente is op een andere manier gaan werken dan voorheen, waardoor er meer verantwoordelijkheden bij onze wijkraad liggen en we hierdoor meer projecten zelf oppakken. De wijkraad is gegroeid om hieraan te voldoen, maar we hebben nog steeds jouw hulp nodig!

Interesse om bij de wijkraad te komen? Laat het ons weten.

Onze leden